vietid Đăng ký ViệtID
Hệ thống sẽ gửi tin nhắn mã xác thực vào số điện thoại mà bạn đã đăng ký.
vietid Đăng ký bằng số điện thoại vietid Đăng ký bằng email